woensdag, januari 02, 2008

Happy tweeduuzendenacht!!

Aan alle bezoekers het beste gewenst voor 2008, een jaar met vele hoogtepunten zowel op sportief als op familiaal vlak!!

Jelle Spruyt

Geen opmerkingen: